NEWS

21 /
02 /
18

FINE Europe à Malte

Présentation SImucarepro à Malte


Scenarii de simulare

Prezentare

Scenarii de simulare bazate pe date
EBN-EBM (medicină bazată pe dovezi) și validate

Bazându-se pe literatura de specialitate, partenerii vor elabora o structură comună a scenariilor de simulare. Pornind de la situații-problemă, identificate de către profesionişti și cursanți în cadrul instituțiilor spitalicești, partenerii vor concepe scenarii bazate pe date EBN-EBM.

Obiectivele scenariilor

Abordarea unor situații concrete; aplicarea competențelor specifice legate de raționamentul clinic și de comunicarea între profesioniștii din domeniul sănătății; conceperea unei structuri de formare permanente adresată personalului spitalicesc; sprijinirea instituțiilor spitalicești în vederea difuzării datelor EBN-EBM pentru îmbunătățirea serviciilor medicale.

În cadrul fiecărei instituții partenere (cu excepția INFOREF), cursanții vor concepe cinci scenarii testate prin simulări organizate sub formă de curs, folosite ulterior de către profesioniștii din sănătate. La finalul modulelor de simulare, scenariile vor fi validate printr-o grilă elaborată de către membrii consorțiului (O3).

Scenariile vor fi publicate de INFOREF în format tipărit și postate pe platforma e-learning. INFOREF va oferi și instrumente de evaluare on-line adresate participanților la cursuri.


Productions intellectuelles

Résultat : Structure commune des scénarios

 1. Structure commune des scénarios (FR)
 2. Structure commune des scénarios (EN)
 3. Structure commune des scénarios (PT)
 4. Structure commune des scénarios (RO)

Scénarios par partenaire

HELMo

 1. Intubation compliquée par le collier cervical (FR - EN)
 2. Gestion de l’arrêt respiratoire d’un nourrisson sous intoxication à la méthadone (FR - EN)
 3. Fibrillation ventriculaire dans un service de médecine/chirurgie (FR - EN)
 4. Césarienne en urgence vitale sur procidence du cordon avec ARCF code rouge (FR - EN)

ILumens

 1. Prise en charge d’une anaphylaxie grade 3 (FR - EN)
 2. Prise en charge de la douleur pour un patient drépatocytaire en crise vaso-occlusive (FR - EN)
 3. Erreur d'administration d'un médicament (FR - EN)
 4. Prise en charge de la douleur chronique (FR - EN)

ESEnfC

 1. Communication de mauvaises nouvelles au patient (FR - EN - PT)
 2. Sécurité lors de l’administration de médicaments (FR - EN - PT)
 3. Leadership aveugle (FR - EN - PT)
 4. Communication avec la patiente et l’équipe – refus de soins (FR - EN - PT)

UMF

 1. Choc anaphylactique avec œdème glottique (FR - RO - EN)
 2. Choc hémorragique. Hémorragies digestives supérieures. Rupture de varices œsophagiennes. Arrêt cardiaque. (FR - RO - EN)
 3. Polytraumatisme. Pneumothorax compressif. Fracture du tibia. Hémorragie externe. Plaie du scalp. (FR - RO - EN)
 4. Syndrome coronarien aigu (FR - RO - EN)

ISSIG

 1. Prise en charge d’une personne âgée en delirium à risque de contention (FR - EN)
 2. Prise en charge d’une personne âgée en delirium à risque de contention : communication avec la famille sur la nécessité (ou non) d’une contention ponctuelle (FR - EN)
 3. La communication dans le processus d’annonce d’une mauvaise nouvelle. Transition soins oncologiques/palliatifs/supportifs (FR - EN)
 4. Accompagnement d’un patient qui demande de l’aide pour communiquer une mauvaise nouvelle à sa famille (FR - EN)
 5. Éducation thérapeutique chez un patient greffé pulmonaire dans la gestion de son traitement médicamenteux (FR - EN)
 6. Éducation thérapeutique chez un patient greffé pulmonaire – bilan de sortie – non observance (FR - EN)

... lire plus

Validarea scenariilor

Elaborarea unei grile de validare a scenariilor de simulare

Descriere

Grila de validare a scenariilor de simulare

Partenerii vor elabora o grilă și o metodologie comune pentru validarea scenariilor, asigurând calitatea acestora, atât în termeni de date (EBN și EBM) cât și în termeni de adecvare la obiectivele urmărite în dispozitivul pedagogic, conform cerințelor locale legate de formarea continuă.

Grila va conține criteriile de validare și modul de utilizare, și va fi pusă la dispoziția partenerilor în format tipărit și electronic, pe plateforma de e-learning.

Va fi diseminată pe scară largă în centrele de simulare și în instituții de formare de profil.


Productions intellectuelles

Résultat : Grille de validation commune

 1. Grille de validation (FR)
 2. Grille de validation (EN)
 3. Grille de validation (PT)
 4. Grille de validation (RO)

... lire plus

Evaluarea învățării

Stabilirea unei grile de observare și evaluarea învățării realizate în cadrul ședințelor de simulare

Prezentare

Stabilirea unei grile de observare și evaluarea învățării realizate în cadrul ședințelor de simulare

Partenerii vor elabora o grilă comună de observare și evaluarea învățării realizare în cadrul ședințelor de simulare, prin care vor fi evaluate diferite aspecte legate de comunicarea interdisciplinară între cursanți și profesioniști.
Grila va cuprinde indicatorii de învățare prevăzuți la cursurile de simulare și va fi difuzată în cadrul consorțiului, în format tipărit și on-line, pe platforma proiectului.

Grila va avea ca posibil punct de plecare nivelurile definite de modelul Kirpatrick (Évaluation et amélioration des pratiques – Guide de bonnes pratiques en matière de simulation en santé - HAS, Decembrie 2012) și se va focaliza pe cel puțin primele două niveluri (reacții, cunoștințe și competențe). Având în vedere durata proiectului, al 3-lea și al 4-lea nivel (comportamente și rezultate) vor fi abordate mai degrabă teoretic și vor fi aplicate ținând cont de timpul rămas la dispoziție.

Grila va fi difuzată pe scară largă instituțiilor de formare inițială și continuă.


Productions intellectuelles

Résultat : Grille d’évaluation commune

 1. Grille d’observation (FR)
 2. Grille d’observation (EN)
 3. Grille d’observation (PT)
 4. Grille d’observation (RO)

... lire plus

Protocoale de îngrijiri

Elaborarea colaborativă a unor protocoale de îngrijiri, de către instituțiile de formare (cursanți, cadre didactice) și de către profesioniștii din domeniul sănătății

Prezentarea proiectului

Context

Simularea a devenit o practică obișnuită în instituțiile spitalicești și de formare. La ora actuală, se constată unele limitări în folosirea acesteia, precum și lipsa unor instrumente de evaluare a impactului simulării asupra învățării competențelor indispensabile în îngrijirea optimă a pacienților.

Obiectul proiectului

Proiectul își propune să dezvolte o serie de instrumente de formare în domeniul simulării în sănătate. Scopul său este optimizarea competențelor personalului medical și a îngrijirilor medicale.

Cuprinde două axe:

Pe de o parte, proiectul promovează colaborarea între cursanți și profesioniștii din sănătate. Aceste două categorii vor dezvolta, în colaborare, scenarii care să răspundă obiectivelor formării inițiale și să conducă la îmbunătățirea practicilor din instituțiile spitalicești.
Pe de altă parte, proiectul urmărește dezvoltarea și validarea scenariilor de simulare, precum și evaluarea învățării și impactul asupra practicilor spitalicești.


Derulare

 • În cadrul unei unități spitalicești, studenții în colaborare cu cadrele didactice și cu profesioniștii din sănătate, vor identifica situația-problemă reprezentativă pentru unitate.
 • Studenții și formatorii vor transpune problema în scenariu de simulare, acordând o atenție deosebită următoarelor trei aspecte : documentarea cazului și a soluțiilor propuse (date EBN, EBM), dezvoltarea competențelor legate de raționamentul clinic și de comunicarea pluridisciplinară.
 • Cazurile vor fi testate în cadrul formării, iar cursanții vor prezenta ședințe de simulare adresate profesioniștilor, fapt ce va permite elaborarea colaborativă a protocoalelor de îngrijiri validate prin date EBN-EBM, utile în practica spitalicească. Se va acorda o atenție deosebită învățării și impactului acesteia asupra practicii.

Livrabile

 • Conceperea de scenarii de simulare adecvate, conform realităților din instituțiile spitalicești, validate de profesioniști din domeniile formării, cercetării și sănătății
 • Elaborarea unei grile de validare a scenariilor de simulare
 • Construirea unor grile de observare a învăţării realizate în cadrul şedinţelor de simulare
 • Elaborarea a unor protocoale de îngrijiri în cadrul instituțiilor de formare (studenți, cadre didactice), în colaborare cu profesioniști din sănătate
 • Elaborarea unui ghid metodologic privind utilizarea datelor EBN-EBM pentru construirea de scenarii de simulare şi a protocoalelor de îngrijire
 • Organizarea unui colocviu internațional cu tema Simularea în sănătate (iunie 2018)

... lire plus